Jdi na obsah Jdi na menu
 


STAVEBNĚ IZOLAČNÍ DESKY PRO IZOLACI STĚN U KRBŮ, KACHLOVÝCH KAMEN

STAVEBNĚ IZOLAČNÍ DESKY PRO STAVBU KRBŮ

(Ceny veškerých uvedených materiálů najdete v rubrice CENÍK)

image001.jpg

 

 

 

STAVBA  KRBU

 

 

Než se začneme věnovat samotným deskám SILCA 250 KM je potřeba upozornit na kompletní řadu výrobků k těmto izolačním deskám (kamnářské potřeby SILATERM) v podobě kamnářských omítek, malt, lepidel, kamnářské perlinky SIKATERM apod. Pouze kamnářské produkty jsou stavěny na specifické podmínky v tomto odvětví, jako jsou vysoké změny teplot apod. Tyto a spoustu dalších vlivů Vám při použití standardních stavebních materiálů zapříčiní porušování struktury omítky, různé zápachy v interiéru, sprašování nebo uvolňování rakovinotvorných látek.

Krb s uzavíratelnou krbovou vložkou má uvnitř obestavby okolo 300°C. Nevhodné jsou různé vaty i desky, které chrání hliníková fólie. Ty jsou lepeny lepidlem, které odolává často jen teplotá 100°C. To znamená, že lipidlo se odpařuje a zapáchá. Fólie se odlupuje a dochází k uvolňování velmi nežádoucích zdraví škodlivých látek!

Porobetonové tvarovky jsou pro stavbu krbu nevhodné. Nevydrží dlouhodobé tepelné namáhání. Při použití porobetonu nesmí teplota uvnitř krbu překročit 52°C. To je kolem krbové vložky a v komoře pro předávání tepla nemožné.

Sádrokarton nepoužívejte pro stavbu krbu a to ani sádrokarton protipožární! Slovo protipožární v tomto případě znamená, že dokáže odolávat delší čas ohni, než dojde k prostupu ohně přes desku. Samotný sádrokarton bez správného odizolování je pro stavbu krbu nevhodný, není přizpůsoben tomu, aby byl často a dlouhodobě vystavován teplotám kolem 300°C. Papír se začne odlupovat a hrozí rozpadnutí konstrukce. Dále se sádrokartonová deska montuje na hliníkovou konstrukci, která má jinou tepelnou roztažnost, než samotná deska. Při zahřátí na 300°C dochází k velkému pnutí uvnitř krbu.

Sami zastáváme názor, že stavba krbů a jiných podobných zařízení náleží pouze profesionálům. Dále považujeme za důležité Vás varovat před špatnými informacemi podávanými spoustou obchodníků v ČR. V Čechách i na Moravě se nabízejí stavebně izolační desky několika výrobců. Polovina těchto desek není samonosná (konstrukční). To znamená, že tyto konkureční výrobky můžete nalepit na zadní stěnu krbu, ale v žádném případě se z nich nedají stavět krby. Obložení těchto desek je nemyslitelné. Tyto obchodníci jednoduše prodávají kvalitou horší desky s vyšší marží. Krb postavený z desek, které nejsou samonosné je velmi křehký a často dochází k jeho poškození nebo dokonce zlomení části stavby.

IZOLAČNÍ DESKY SILCA 250 KM

Izolační desky SILCA 250 KM jsou na českém trhu nejprodávanější stavebně izolační materiál pro stavbu krbů a kachlových kamen. Jsou vyráběny s německou kvalitou a precizností. K tomu přispívá hned několik velmi důležitých faktorů. Má perfektní tepelněizolační vlastnosti. Je velmi pevná, disponuje nízkou prašností a je samonosná. Slouží jako předezdívka a tepelná izolace v jednom stavebním materiálu, což její využití značně rozšiřuje. Oproti jiným kalcium silikátovým deskám má vždy lepší vlastnosti pevnostní nebo izolační. Je vyráběna podle nejnovějších norem (DIN 18895, EN ISO 9001:2000). Samozřejmostí je certifikace pro ČR.

Izolační desky jsou klasifikovány jako fyziologicky a ekologicky nezávadný stavební prvek. Platí pro ně bezproblémová likvidace jako u stavebního materiálu. Jsou nehořlavé podle normy DIN 4102-A1. Díky nevelké tlušťce materiálu spotřebujete velmi malé množství prostoru.

image002.gif

 

 

Práci a manipulaci s deskami zvládne opravdu každý. Jsou velmi pevné, lehké a dají se jednoduše zpracovávat ručními nástroji na dřevo či sádrokarton. Ruční pilkou, brusnou mřížkou na sádrokarton atd. Desky se dají díky zmíněné pevnosti velmi kvalitně sešroubovat pomocí samořezných vrutů do dřeva nebo sádrokartonu. Můžete z desek  odizolovat stěnu u dřevostavby, postavit příčku pro oddělení krbových kamen od interiéru, odizolovat stěnu za krbovými kamny, odizolovat komín, stavět niku. Možností využití díky vlastnostem a kvalitě je opravdu mnoho. Na zadní stěnu a svlaky navíc spotřebujete všechny nařezané zbytky.

NEPOUŽÍVEJTE   YTONG !!!

Vždy používejte pouze materiály doporučené. Jinak riskujete nekompatibilnost materiálů a mnoho dalších možných problémů, jako například uvolňování chemických zápachů nebo karcinogenních látek.

image004.gif

 

 

Návod pro sazování desek SILCA 250 KF

Pro použití jako tepelné izolace a předezdívky podle normy DIN 18895 a podle odborných stavebně řemeslných norem pro výrobu kachlových kamen a teplovzdušného topení

PŘÍPRAVA PODKLADU:

U novostavby musí být zdivo natolik vyschlé, aby se v jádrech stěn nevyskytovala nahromaděná přebytečná vlhkost. Plochu, která se bude izolovat, je třeba zásadně zbavit nečistot, volných částic, nerovností z malty a látek, které snižují přilnavost desek. Podklad musí být suchý, čistý, nosný, lehce nasákavý a pokud možno co nejrovnější.

Sádrovitý podklad není bez odpovídající předběžné úpravy vhodný k lepení.

image005.jpg

 

 

 

 

 

 

INSTALACE DESEK:

Tepelné izolační desky SILCA 250 KF lze řezat, vrtat a obrábět běžnými stroji na zpracování dřeva.

Pokud jsou tepelné izolační desky SILCA 250 KF použity současně jako předezdívka a tepelná izolace, musejí mít minimální tloušťku při jednovrstvém osazení 60mm a při vícevrstvém osazení 30mm.

Pro lepení tepelných izolačních desek SILCA 250 KF se musí zásadně používat pouze lepidlo SILCADUR U95. Lepidlo se musí skladovat v suchu a být chráněno před mrazem. Lepidlo musí být zpracováváno pouze  při teplotách vyšších 10°C. Před použitím je nezbytně třeba lepidlo promíchat, v případě balení v plastové hadici nutno prohnětat. Správná konzistence zpracování je nastavena již ve výrobě.

Na plochách, které se budou polepovat, se nesmí nacházet mastnota, ani olej. Je třeba odstranit hrubý prach. 

Vzhledem k vysoké kapilární aktivitě se doporučuje ještě před nanesením lepidla navlhčit lepicí plochy tepelných izolačních desek vodou nebo natřít penetračním nátěrem.

Množství nánosu vody činí 300-400 g/m2.

image007.jpg

 

 

 

 

 

 

image008.jpg

 

 

 

 

 

 

Izolační deska SILCA 250 KM se perfektně zpracovává pomocí ručních nástrojů na dřevo.

image009.jpg

 

 

 

 

 

 

Desky můžete zbrousit pomocí brusné mřížky do sádrokartonu.

 

 Pro nanášení lepidla je vhodná ozubená roztěrka s trojhrannými zuby, vysokými 4mm, při použití lepidla v plastové hadici vytlačíme velkou housenku. Nanášené množství je třeba zvolit tak, aby při přitlačení mohlo lepidlo mezi deskami mírně protékat. Pomoc při montáži je zpravidla zbytečná.

Tepelné izolační desky SILCA 250 KF se musí lepit navzájem celoplošně a plnospárově přesahem přes spáry. Přesazení musí činit minimálně 100mm. Tloušťka spáry nesmí překročit 4mm.

image011.jpg

Vylomené díly desky musejí být nahrazeny zase jen tepelnými izolačními deskami SILCA 250 KF, protože vyplnění vadných míst lepidlem by vedlo vytvoření teplných mostů.

Doba tuhnutí lepidla SILCADUR U95 činí - v závislosti na teplotě v místnosti - 24 hodin. Tepelné zatížení je přípustné teprve po třech dnech.

Přístroje je možné čistit vodou, pokud ještě není lepidlo zaschlé. Flexibilní nástroje, jako je například ozubená roztěrka, mohou být v případě, že lepidlo již zaschlo, čištěny mechanicky.

 

 

PŘI MONTÁŽÍCH PROVÁDĚNÝCH NA STĚNU JE TŘEBA DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE:

Pokud je povrch pevný, bez odlupujících se vrstev, mohou být tepelné izolační desky SILCA 250 KF nalepovány bodově. Lepená místa o průměru přibližně 100mm by měla být rozmístěna v rastrovém odstupu nejvýše 30cm.

Na stěny, které jsou pokryty sádrokartonovými deskami typu B nebo F podle normy DIN 18180, nesmí být tepelné izolační desky SILCA 250 KF nalepovány. V tomto případě je třeba desky předvrtat a upevnit pomocí vhodných izolačních hřebíků nebo podobných upevňovacích prvků. Maximální vzdálenost upevňujících prvků by měla činit 30cm.

 PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED:

* Ekologický stavební výrobek

* Fyziologicky nezávadný

* Předezdívka a tepelná izolace v jednom stavebním materiálu

* Velkorozměrové desky

* Jednoduchá opracování a úprava

* Bezproblémová likvidace jako u stavebního odpadu

Požární vlastnosti                                                    nehořlavý A1 podle normy DIN 4102

Poréznost                                                                 asi 90%

Odolnost proti tlaku                                                1,4 MPa

Tepelná vodivost při 200°C                                   menší 0,1 W/mK

Tepelná roztažnost při 500°C                               menší 0,2%

Standardní formáty                                                 1000 x 625 mm

Standardní tloušťky                                                 25, 30, 40 a 50  a 80 mm